Vážení rodiče,

Ráda bych Vás seznámila s celoročním astronomickým projektem, kterého se účastní
někteří dobrovolníci 2. stupně naší školy. Každý byl zařazen do svého týmu s určitou
specializací. Dohromady jsme vytvořili čtyři skupiny. Fyzikální, která bude mít spolu se
skupinou dějepisnou (…co na to historie) nejzásadnější podíl na projektu. Bude mít za
úkol shromažďovat materiály a informace o vesmíru, vývoji, stavbě a použití optických
přístrojů a poté je využívat v praxi. Anglický tým bude překládat poznatky prvních dvou
skupin a tým informatický je bude prezentovat na vlastních webových stránkách a na
letáčcích a informačního časopisu. Samozřejmě i členové ostatních výzkumných skupin
budou potřebovat elektronickou techniku, např. počítače, digitální fotoaparáty, atd. Jak je
již patrné, tahle aktivita výrazně přispěje k prohlubování mezipředmětových vazeb, které
jsou součástí programu moderní výuky na základních školách.
Jednou z motivací pro projekt byla možnost využití blízkého Astronomického ústavu
AVČR a spolupráce s tamnějšími vědci . Tato příležitost nám zprostředkovala výborné
pracovní podmínky, kterých se budeme snažit hojně využívat. Doufáme, že se nám
podaří zjistit a dozvědět spoustu nových informací a že se dočkáme ohlasů nejen ze
školního prostředí, ale i od Vás, rodičovské veřejnosti. Na zahájení projektu mají hlavní
podíl RNDr. Věra Hudcová a Mgr. Jiří Jermář.

Napsala Katka Splavcová (9.tř.)
Členka všech výzkumných týmů