Organizace Školy ve školním roce 2005-2006

Ředitel:
Pavel Senft
Zástupce:
Jiří Jermář
°
°
°
Třída
Učebna Třídní učitel
°
°
°
1
-
Ivona Staňová
2
-
Miluše Solarová
3
-
Ing. Hana Chaloupková
4
-
Mgr.Václava Snížková
5
Hudební třída Květoslava Adamíčková
6
Učebna přírodopisu Vratislava Vomáčková
7
Učebna němčiny Nataša Škardová
8
Učebna fyziky Miloslav Řezba
9
Učebna češtiny/knihovna RNDr. Věra Hudcová
°
°
°
Netřídní učitelé
  Jarmila Modráčková
    PaeDr. Dobra Fárníková


autor stránky: Josef Matějka