Učitelé pro školní rok 2006-2007

Ředitel:
Pavel Senft
 
Zástupce ředitele:
Mgr. Jiří Jermář
 
Třída
Učebna
Třídní učitel
1.
Nad obecním úřadem
Mgr.Václava Snížková
2.
Naproti sborovně
Ivona Staňová
3.
Nad 2. tř.
Miluše Solarová
4.
Nad sborovnou
Ing. Hana Chaloupková
5.
Učebna hudební výchovy
Dana Horálková
6.
Učebna českého jazyka
Mgr. Jarmila Modráčková
7.
Učebna přírodopisu
Vratislava Vomáčková
8.
Učebna matematiky
Nataša Škardová
9.
Učebna fyziky
Miloslav Řezba
Ostatní učitelé
 
RNDr. Věra Hudcová
 
 
PaeDr. Dobroslava Fárníková
 
 
Blanka Kyclerová


Autor stránky: Katka Splavcová (9.tř.)