Učitelé pro školní rok 2007-2008

Ředitel:
Mgr. Karel Blažek
 
Zástupce ředitele:
Mgr. Jiří Jermář
 
Třída
Učebna
Třídní učitel
1.
Nad obecním úřadem
Ivona Staňová
2.
Naproti sborovně
Mgr. Václava Snížková
3.
Nad 2. tř.
Dana Horálková
5.
Nad sborovnou
Ing. Hana Chaloupková
5.
Učebna hudební výchovy
Miloslav Řezba
6.
Učebna českého jazyka
Mgr. Jarmila Modráčková
8.
Učebna přírodopisu
Vratislava Vomáčková
9.
Učebna matematiky
Nataša Škardová
6.
Učebna fyziky
RNDr. Věra Hudcová
Ostatní učitelé
 
Pavel Senft
 
 
PaeDr. Dobroslava Fárníková
 
 
Blanka Kyclerová


Autor stránky: Katka Splavcová (9.tř.)