Učitelé pro školní rok 2008-2009

Ředitel:
Mgr. Karel Blažek
 
Zástupce ředitele:
Ing. Hana Chaloupková
 
Třída
Učebna
Třídní učitel
1.
Naproti sborovně
Mgr. Václava Snížková
2.
Nad obecním úřadem
Ivona Staňová
3.
Nad 2. tř.
Miluše Solarová
4.
Nad sborovnou
Dana Horálková
5.
Učebna hudební výchovy
Miloslav Řezba
6.
Učebna matematiky
Nataša Škardová
7.
Učebna fyziky
RNDr. Věra Hudcová
8.
Učebna českého jazyka
Mgr. Jarmila Modráčková
9.
Učebna přírodopisu
Vratislava Vomáčková
Ostatní učitelé
 
Pavel Senft
 
 
PaeDr. Dobroslava Fárníková
 
 
Kristína Hábová
 
 
Blanka Kyclerová


Autor stránky: Katka Splavcová (9.tř.)