Laboratorní práce - ověřování Archimédova zákona (květen 2007)