Laboratorní práce - Měření elektrického proudu a napětí
(květen 2007)