Pilot - bývalý žák na návštěvě školy
(28. listopadu 2011)