Základní informace


Adresa: Základni škola bratří Fričů Ondřejov
Nám. 9. května 68
251 65 Ondřejov
IČO: 07399791
Číslo účtu: 182114067/0300
Ředitel: Mgr. Miroslav Rovenský
Telefon:  323 649 227, 312 310 777
Zástupce ředitele: Ing. Hana Chaloupková
Telefon:  323 649 227, 312 310 777
Kancelář:
Hospodářka:
Jaroslava Dušková
Telefon:  323 649 676, 312 312 067
email 1:  ekonom@zsondrejov.cz
email 2:  hospodarka@zsondrejov.cz
Účetní: Helena Palová
Vedoucí školní jídelny: Ivana Bůzková
Telefon:   312 310 779, 734 575 387
Vedoucí družiny: Blanka Kyclerová
Telefon:   731 612 441
Výchovná poradkyně: Ing. Hana Chaloupková
Telefon:   312 310 777
Mgr. Zdeňka Lázničková
Telefon:
   736 631 287
Koordinátor inkluze: Zdeňka Lázničková
Telefon:   736 631 287
Kabinety: Kabinet 1. stupně (Michálková, Vandrovcová, Staňková, Kieferová, Šustová, Rovenská, Potměšilová)
Telefon:   312 310 778
1. třída (Machová, Schwarzová)
Telefon:
   312 310 801
2B. třída (Lázničková)
Kabinet 2. stupně - I. (Vomáčková, Novotná, Škardová, Kyclerová)
Telefon:
   312 310 822
Kabinet 2. stupně - II. (Macůrková, Povinská, Štosová, Kocánová)
Telefon:
   312 315 020
Kabinet fyziky (Hudcová)
Telefon:
   312 310 505
Školní rada: Zástupci zřizovatele:  
Mgr. Viktor Votruba, Ph.D. (předseda), Mgr. Lenka Šourková (místopředseda)
Zástupci rodičů:  
Mgr. Marie Foltánková, Ing. Daniela Kalousová
Zástupci školy:  
Mgr. Zdeňka Lázničková, Dana Novotná
E-mail na školní radu:  
skolska.rada@zsondrejov.cz
Správce budovy: Luboš Pospíšil
Školní E-mail: reditelna@zsondrejov.cz

PORADENSKÉ SLUŽBY
Výchovný poradce: Ing. Hana Chaloupková
Telefon:  323 649 227, 312 310 7778
Zdeňka Lázničková
Telefon:  736 631 287
Školní metodik prevence: Eva Štosová (I. stupeň)
Telefon:  312 310 778
Vratislava Vomáčková (II. stupeň)
Telefon:  312 310 822
Poradenské centrum pro rodinu a školu: PhDr. Iveta Míková
Telefon:  603 470 977
Pedagogicko-psychologická poradna: PPP Středočeského kraje
Telefon:   281 867 331
Pracoviště klinické logopedie: Mgr. Vlasta Boháčová
Telefon:   605 125 242
Pracoviště klinické logopedie: PaedDr. Iva Pelclová
Telefon:   721 237 369, 267 712 697
Kariérový poradce služeb zaměstnanosti: Mgr. Karolína Woláková
Telefon:   950 151 325
Podrobné informace o poradenských službách
ke stažení

zde

(c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009