Matematika 8. třída
Matematika 8. třída - výklad
školní rok 2012/2013
Moc-odm 1 Co je mocnina, úvod
Moc-odm 2 Druhá mocnina
Moc-odm 3 Číselné výrazy s mocninami
Moc-odm 4 Vyhledávání druhé mocniny v tabulkách
Moc-odm 5 Druhá odmocnina
Moc-odm 6 Druhá odmocnina součinu a zlomku
Moc-odm 7 Vyhledávání druhé odmocniny v tabulkách
Pyth-vet 1 Pythagorova věta, ověření pravoúhlosti trojúhleníka
Pyth-vet 2 Výpočet délky přepony v pravoúhlém trojúhelníku
Pyth-vet 3 Výpočet délky odvěsny v pravoúhlém trojúhelníku
Pyth-vet 4 Příklady na použití Pythagorovy věty
Vyrazy 1 Výrazy, počítání s číselnými výrazy
Vyrazy 2 Výrazy s proměnnou
Vyrazy 3 Sčítání a odčítání mnohočlenů, opačný mnohočlen
Vyrazy 4 Násobení mocnin
Vyrazy 5 Dělení mocnin
Vyrazy 6 Mocnina součinu, zlomku, mocniny
Vyrazy 7 Přehled pravidel pro počítání s mocninami
Vyrazy 8 Rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě
Vyrazy 9 Násobení mnohočlenu jednočlenem
Vyrazy 10 Násobení mnohočlenu mnohočlenem
Vyrazy 11 Druhá mocnina dvojčlenu
Vyrazy 12 Rozdíl druhých mocnin
Vyrazy 13 Rozklad mnohočlenů na součin pomocí vytýkání před závorku
Opak-vyrazy Příklady pro opakování na písemnou práci "Výrazy"
Kruznice 1 Kružnice a kruh
Kruznice 2 Délka kružnice a obvod kruhu
Kruznice 3 Obsah kruhu
Kruznice 4 Kružnicový oblouk a kruhová výseč
Válec 1 Válec, síť válce, povrch válce
Válec 2 Objem válce
Opakování Příklady pro opakování - kružnice, kruh, válec
Konstukce 1 Vzájemná poloha přímky a kružnice
Konstukce 2 Vzájemná poloha dvou kružnic
Konstukce 3a Množiny všech bodů dané vlastnosti - 1. strana
Konstukce 3b Množiny všech bodů dané vlastnosti - 2. strana
Konstukce 4 Thaletova kružnice
Rovnice 1 - část A Lineární rovnice - ekvivalentní úpravy - 1. strana
Rovnice 1 - část B Lineární rovnice - ekvivalentní úpravy - 2. strana
Rovnice 2 Lineární rovnice se zlomky - jednodušší
Rovnice 3 Lineární rovnice se zlomky - složitější
Slovní úlohy 1 Slovní úlohy řešené pomocí lineárních rovnic - základní
Slovní úlohy 2 Slovní úlohy na dvojí druh
Slovní úlohy 3 Slovní úlohy se zlomky
Slovní úlohy 4 Slovní úlohy s procenty
(c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009