Matematika 9. třída
Matematika 9. třída - výklad
školní rok 2011/2012
Lomen-vyr 1 Lomené výrazy
Lomen-vyr 2 Krácení lomených výrazů
Lomen-vyr 3 Rozšiřování lomených výrazů
Lomen-vyr 4 Sčítání a odčítání lomených výrazů
Lomen-vyr 5 Násobení lomených výrazů
Lomen-vyr 6 Dělení lomených výrazů
Lomen-vyr 7 Složené lomené výrazy
Telesa 1 Jehlan
Telesa 2 KOnstrukce jehlanu a jeho pláště
Telesa 3 Kužel
Telesa 4 Koule
Podobnost 1 Dělení úsečky v daném poměru
Podobnost 2 Změna velikosti v daném poměru
Podobnost 3 Podobnost
Podobnost 4 Podobnost trojúhelníků
Podobnost 4a Podobnost trojúhelníků - Výukový list v programu Geogebra
Goniom-fce 1 Funkce sinus
Goniom-fce 2 Příklady s využitím funkce sinus
(c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009