Matematika 7. třída
Matematika 7. třída - výklad
školní rok 2012/2013
Cela 1 Kladná a záporná celá čísla
Cela 2 Absolutní hodnota celých čísel
Cela 3 Sčítání celých čísel
Cela 4 Odčítání celých čísel
Cela 5 Násobení celých čísel
Cela 6 Dělení celých čísel
Shodnost 4 Věra sss (strana-strana-strana)
Shodnost 5 Pravoúhlý trojúhelník
Shodnost 6 Věra sus (strana-úhel-strana)
Shodnost 7 Věra usu (úhel-strana-úhel)
Souměrnost 1 Středová souměrnost
Čtyrúhelník 1 Čtyřúhleníky - základní pojmy
Čtyrúhelník 2 Rozdělení čtyřúhelníků
Čtyrúhelník 3 Rovnoběžníky - základní pojmy
Čtyrúhelník 4 Konstrukce rovnoběžníků
Čtyrúhelník 5 Obsah rovnoběžníku
Poměr 1 Poměr - základní pojmy
Poměr 2 Rozdělení celku v daném poměru
Poměr 3 Postupný poměr
Poměr 4 Změna v daném poměru
Poměr 5 Měřítko plánu a mapy
Poměr 6 Úměra
Poměr 7 Pravoúhlá soustava souřadnic
Procenta 1 Procenta - základní pojmy
Procenta 2 Výpočet procentové části
Procenta 3 Výpočet základu
Procenta 4 Výpočet počtu procent
(c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009