Školská rada
Školská rada


Dle § 167 odst.2, zákona č. 561/2004 Sb., proběhlo v Základní škole bratří Fričů Ondřejov dne 12. března 2019 první zasedání školské rady ve složení: za zákonné zástupce Mgr. Marie Foltánková a PharmDr. Martin Pačovský, za pedagogické pracovníky školy Mgr. Hana Schwarzová a Bc. Ivana Staňková, za zřizovatele Ing. Václav Beránek a Jindřich Lazar. Předsedou školské rady byl zvolen Ing. Václav Beránek.

(c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009