Škamna
Škamna

logo


Občanské sdružení Škamna bylo založeno v roce 2008 jako sdružení rodičů za účelem pomoci ZŠ a MŠ v jejich činnostech a při financování některých mimoškolních aktivit. Sdružení mimo jiné pořádá Vánoční prodejní výstavu, Školní ples a zajišťovalo výzdobu chodeb školy.

Členy sdružení mohou být především rodiče, příp. zákonní zástupci dětí ZŠ a MŠ bratří Fričů v Ondřejově. Členství vzniká na základě písemné přihlášky ke dni zaplacení členského příspěvku (jeho minimální roční výše je 50,- Kč, horní hranice příspěvku není omezena).

Členský příspěvek lze uhradit na bankovní účet č. 224133275/0300. Kvůli identifikaci platby při bankovním převodu uveďte prosím do poznámky pro příjemce Vaše jméno a příjmení (popř. příjmení dítěte). Děkujeme.

Představenstvo: Martin Pačovský
Marie Foltánková
Marie Fuchsová
Lucie Diasová Vejvodová
Kateřina Preislerová Štolcová
Emailová adresa: skamna@centrum.cz
Číslo účtu: 224133275/0300

 • Valná hromada 2017 - zápis
 • Valná hromada 2017 - návrh stanov
 • Valná hromada 2017 - dosavadní kandidáti pro volby do představenstva


 • Přihláška pro nové členy
 • Stanovy organizace


 • Zápis z valné hromady 30.9.2015,
 • Zápisy z jednání v roce 2012/2013: 17.10.,
 • Zápisy z jednání v roce 2012/2013: 17.10., 14.2.

 • Zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009

 • Hospodaření 2014


  Činnost 2014


  Hospodaření 2013


  Činnost 2013


  Hospodaření 2012


  Činnost 2012


  Hospodaření 2011


  Činnost 2011  (c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009