Učitelé pro šk. rok 09/10
Učitelé ve školním roce 2009/2010

Ředitel:
Karel Blažek
 
Zástupce ředitele:
Hana Chaloupková
 
Třída
Učebna
Třídní učitel
1.
Nad obecním úřadem
Ivona Staňová
2.
Naproti sborovně
Václava Snížková
3.
Nad 2. tř.
Miluše Solarová
4.
Nad sborovnou
Miroslav Rovenský
5.
Učebna hudební výchovy
Dana Horálková
6.
Učebna přírodopisu
Vratislava Vomáčková
7.
Učebna matematiky
Nataša Škardová
8.
Učebna fyziky
Věra Hudcová
9.
Učebna českého jazyka
Jarmila Modráčková
Ostatní učitelé
 
Jana Macůrková
 
 
Martin Hemelík
 
 
Blanka Kyclerová
(c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009