Učitelé pro šk. rok 10/11
Učitelé ve školním roce 2010/2011

Ředitel:
Karel Blažek
 
Zástupce ředitele:
Hana Chaloupková
 
Třída
Učebna
Třídní učitel
1.
Nad obecním úřadem
Yvonna Staňová
2.
Naproti sborovně
Iveta Truhlářová
3.
Nad 2. tř.
Václava Snížková
4.
Učebna hudební výchovy
Jana Potměšilová
5.
Nad sborovnou
Dana Horálková
6.
Učebna českého jazyka
Jarmila Modráčková
7.
Učebna přírodopisu
Vratislava Vomáčková
8.
Učebna matematiky
Nataša Škardová
9.
Učebna fyziky
Věra Hudcová
Ostatní učitelé
 
Jana Macůrková
 
 
Petr Šorm do 31.10.2010
 
 
Monika Janíková od 1.11.2010
 
 
Blanka Kyclerová
 
 
Dana Novotná
(c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009