Učitelé pro šk. rok 10/11
Učitelé ve školním roce 2011/2012

Ředitel:
Karel Blažek
 
Zástupce ředitele:
Hana Chaloupková
 
Třída
Učebna
Třídní učitel
1.
Nad obecním úřadem
Jana Potměšílová
2.
Naproti sborovně
Yvonna Staňová
3.
Nad 2. tř.
Iveta Truhlářová
4.
Učebna hudební výchovy
Dana Horálková
5.
Nad sborovnou
Dana Novotná
6.
Učebna fyziky
Věra Hudcová
7.
Učebna českého jazyka
Monika Janíková
8.
Učebna přírodopisu
Vratislava Vomáčková
9.
Učebna matematiky
Nataša Škardová
Ostatní učitelé
 
Jana Macůrková
 
 
Soňa Verknerová
 
 
Blanka Kyclerová
(c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009