Klasifikační a školní řád
Přijímací řízení na střední školyNOVINKY!!

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2018 PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
V tomto školním roce dochází k řadě změn při přijímacím řízení na stření školy. Sledujte proto informace na stránkách Ministerstva školství a tělovýchovy.
Podle informací ze třídní schůzky čtěte dokument na adrese:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 • Informace ze schůzky výchovných poradců 2017
 • Užitečné internetové odkazy
 • Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře
 • Základní informace - CERMAT
 • CERMAT - ukázky jednotných testů z Čj a M ( loňské přijímací zkoušky)
 • Burza středních škol Schola Pragensis • Přípravné kurzy k příjímacímu řízení na střední školy


  PRO PŘIJÍMAČKY 2018

 • Příprava z českého jazyka
 • Příprava z matematiky

 • (c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009