Informatika 6. třída
Informatika 6. třída - poznámky a zadání práce
Věra Hudcová
Soubory Soubor 1
Soubor 2
Soubor 3
Malování 1 Čáry, guma, štětec, lupa, mnohoúhelník, elipsa (poznámky)
Práce k 1. hodině na procvičení na PC
Malování 2 Výběr oblasti a práce s ní, vkládání textu (poznámky)
Práce k 2. hodině na procvičení na PC
Malování 1-2 Předloha pro procvičování v 1. a 2. hodině
Malování 3 Změna velikosti, překlápění, kapátko (poznámky)
Práce k 3. hodině na procvičení na PC
Předloha pro procvičování ve 3. hodině
Obrázek pro úkol 3 a 4
Malování sam Obrázek Shrek
Obrázek Motýl
Obrázek Obloha
Writer 1 Formátování písma (poznámky)
Formátování písma - úloha na procvičení na PC
Text pro formátování písma
Writer 2 Formátování odstavce (poznámky)
Formátování odstavce - úloha na procvičení na PC
Formátování odstavce - cvičný text W_02
Writer 3 Formátování stránky (poznámky)
Formátování stránky - úloha na procvičení na PC
Writer 4 Sloupce, vkládání geometrických tvarů, obrázků a rámců (poznámky)
Sloupce a vkládání - úloha na procvičení na PC
Sloupce a vkládání - cvičný text W_04
Odkaz na www stránky
Writer - sam3 Obrázek 1 (první obrázek pro samostatnou práci - diplom)
Obrázek 2 (druhý obrázek pro samostatnou práci - diplom)
Writer 5 Tabulka a její formátování (poznámky)
Tabulka - úloha na procvičení na PC
Tabulka - předloha
Writer - sam4 Obrázek (obrázek pro samostatnou práci - průkaz)
Writer 6 Odrážky a číslování (poznámky)
Odrážky a číslování - úloha na procvičení na PC
Odrážky a číslování - předloha
Writer 7 Tabulátory (poznámky)
Tabulátory - úloha na procvičení na PC
Tabulátory - předloha
Writer - sam-n Obrázek (obrázek pro samostatnou práci - blahopřání)
Writer - sam6 Obrázek (obrázek pro samostatnou práci - jídelníček)
Writer - sam8 Obrázek (obrázek pro samostatnou práci - leták)
Writer - sam9 Text Text pro samostatnou práci - noviny
Obrázek 1 (obrázek - znak Ondřejova)
Obrázek 2 (obrázek - semafor)
Obrazky Pozv-obr ... obrázek pro práci Pozvánka
Prani-obr ... obrázek pro práci Přání
Impress 1 Tvorba prezentace - úvod (poznámky)
Moje první prezentace - úloha na procvičení na PC
Impress 2 Prezentace - přechod mezi snímky, animace tvarů, písmomalba (poznámky)
Přechody, animace, písmomalba - úloha na procvičení na PC
Impress - vylos. Bazilišek-1, Bazilišek-2, Bobr-1, Bobr-21, Dikobraz-1, Dikobraz-2, Fenek-1, Fenek-2, Gibon-1, Gibon-2, Hlemyzd-1 , Hlemyzd-2, Chameleon-1, Chameleon-2, Jeřáb-1, Jeřáb-2, Kahau-1, Kahau-2, Kolibřík-1, Kolibřík-2, Korovec-1, Korovec-2, Ksukol-1, Ksukol-2, Létavka-1, Létavka-2, Los-1, Los-2, Mangusta-1, Mangusta-2, Moloch-1, Moloch-2, Pásovec-1 , Pásovec-2, Ptakopysk-1, Ptakopysk-2, Pštros-1, Pštros-2, Saranče-1, Saranče-2, Surikata-1, Surikata-2, Tučňák-1, Tučňák-2, Tygr-1, Tygr-2, Vikuňa-1, Vikuňa-2, Žába šípová-1, Žába šípová-2
(c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009