Fyzika 6. třída (Hudcová)
Fyzika 6. třída - zápisky z hodin
školní rok 2011/2012
Uvod O čem je fyzika
Tel_lat 1 Co je těleso, co je látka
Tel_lat 2 Skupenství látek, vlastnosti látek pevných
Tel_lat 3 Vlastnosti kapalin, plynů a sypkých látek
Tel_lat op Těleso, látka - opakování
Delka 1 Fyzikální veličina délka – označení, jednotky, měřidla
Delka 2 Měřidla délky a postup při měření délky
Delka 3 Měření mikrometrem, kde neuvádíme jednotku délky
Delka 4 Přesnost měření, opakované měření
Delka 5 Vzdálenosti na mapě
Delka 6 Triky při měření délky, optický klam
Lab delka Měření délky a určování chyby měření (protokol)
Objem 1 Fyzikální veličina objem – označení, jednotky
Objem 2 Odměrný válec, objem kapaliny
Objem 3 Měření objemu pevného tělesa
Hmotnost 1 Fyzikální veličina hmotnost - označení, jednotky
Hmotnost 2 Laboratorní váhy
Hmotnost 3 Určování hmotnosti kapaliny, čistá hmotnost
Opakování Opakování - délka, objem, hmotnost
Hustota 1 Fyzikální veličina hustota - označení, jednotky
Tabulka Tabulka vybraných hustot látek
Hustota 2 Výpočet hustoty látky
Hustota 3 Výpočet hmotnosti tělesa
Hustota 4 Příklady na výpočty ze vzorečku pro výpočet hustoty
Čas 1 Fyzikální veličina čas - označení, jednotky, měřidla
Čas 2 Jednotky času
Čas 3 Jízdní řád
(Jízdní řády k úlohám jízdní řád tam, jízdní řád zpět)
Síla Fyzikální veličina síla - označení, jednotky, měřidla
Laborka 3 Laboratorní práce - Měření času a síly (protokol)
Opakování Opakování - hustota, čas, síla
Teplota 1 Změna objemu těles při zahřívání - teplotní roztažnost
Teplota 2 Fyzikální veličina teplota – označení, jednotky, měřidla
Teplota 3 Měření teploty, teploměrné stupnice
Teplota 4 Změna teploty vzduchu v průběhu času
Teplota 5 Bimetal
Opakování Opakování - teplota
Síla Vzájemné působení těles, síla
Opakování Opakování - magnetická, elektrická a gravitační síla
(c) Marek Hudec [HRUDKA] 2009